Wat willen wij
Samenstelling
Beleidsnotitie
Werving donateurs en sponsers
Agenda
Beluister Lezingen

Welkom op onze site

De Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg is een samenwerkingsverband van in het dorp Woudenberg wonende reformatorische christenen (Hervormde Kerk (PKN), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten en Christelijk Gereformeerde Kerk).

In onze geseculariseerde samenleving bestaat bij de reformatorische christenen de behoefte aan verdieping in de Gereformeerde Geloofsleer. Zomaar, doordeweeks, gevoed te worden vanuit de ‘oude en nieuwe schatten” vanuit de Bijbel, het Woord van God en de drie formulieren van enigheid.
Een moment waarin reformatorische christenen elkaar van hart tot hart mogen ontmoeten, een moment van verdieping in de geloofsleer, waarin rechtvaardigmaking door het geloof centraal mag staan.

Benadrukt wordt het zoeken van contacten tussen reformatorische christenen in Woudenberg; dit over-kerkmuren-heen.

Agenda 2016

De Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg belegt ook dit voorjaar 3 lezingen.

Dit komend voorjaar 2016 is het thema ‘Levensvragen’ met als uitgangspunt de vraag uit zondag 1 van de HC; Wat is uw enige troost in leven en sterven.

  • De 1e lezing in de Maranathakerk op 19 april 2016 over ‘LEVEN’ wordt ingeleid door ds. A.C. Uitslag uit Urk. 
  • De 2e lezing in de Dorpskerk op 10 mei 2016 over ‘LIJDEN’ wordt gehouden door ds. L. Terlouw uit Utrecht.
  • De 3e lezing in de Maranathakerk op 14 juni 2016 over ‘STERVEN’ wordt gehouden door dr. P.C. Hoek uit Sommelsdijk.

De lezingen beginnen om 20.00 uur.

 

Ds. A.C. Uitslag spreekt op D.V. 19 april 2016 over de vraag;

Wat is uw enige troost in dit leven?

Antwoord; Dat ik met lichaam en ziel, in dit leven niet van mijzelf ben, maar van mijn trouwe Zaligmaker JEZUS CHRISTUS. Hij heeft met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost en Hij bewaart mij zodat zonder de wil van mijn hemelse Vader er geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, dat zelfs alle dingen aan mijn zaligheid dienstbaar zijn. Daarom verzekert Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid en gewillig om voortaan voor Hem te leven!

(H)erkennen wij dit nog? Is dit ook onze troost en uitzien? Wat verduistert in ons/uw leven het zicht hierop?

Ds. A.C. Uitslag zal op deze vragen ingaan met de bede dat het mag bijdragen u meer zicht en houvast te geven voor uw geestelijk leven.

In de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen, die door ds. Uitslag na de pauze beantwoord zullen worden.

Hartelijk welkom!

Steun ons word donateur

Agenda
Centrale thema 2016: Levensvragen

D.V. dinsdag 19 april 2016 in de Maranathakerk Ds A.C. Uitslag (Christelijk Gereformeerd) Thema: ‘LEVEN’?

Bekijk complete agenda »
© 2011 | Realisatie door: Webvriend